Openingstijden – Van Leeuwen & Linders – Den haag
Header afbeelding
Van Leeuwen & Linders
President Kennedylaan 15 2517 JK
Den haag
Spoed toets 1

Openingstijden

Van maandag t/m vrijdag tussen 8.30-13.00 uur en 14.00-16.00 uur is de assistente telefonisch bereikbaar. Toets 3. Op dinsdagmiddag is de assistente bereikbaar tot 15.00 uur. Daarna wordt u doorgeschakeld naar de spoedlijn.

Dagelijks van 10.30-11.00 hebben wij overleg en zijn dan niet bereikbaar.

Avond (na 17.00 uur), nacht en weekendzorg via huisartsendienst SMASH tel 070-3469669

Wij vragen uw geduld voor het feit dat het heel erg druk is, zowel bij de  huisarts op het spreekuur, als aan de telefoon.

Spoed

In geval van zeer levensbedreigende spoed, belt u 112

In case of life threatening situations, call 112

In geval van levensbedreigende spoed kunt u bellen met 070-3554188, toets 1

In case of emergency call 070-3554188, press 1

Corona

Voor uw en onze veiligheid willen wij de kans op verspreiden van het coronavirus/COVID-19 beperken.

De verwachting is dat de aanpassingen in de praktijkvoering voorlopig blijven bestaan. Dit is in overeenstemming met het beleid van de overheid en kunnen zo de 1,5 meter afstand in de wachtkamer blijven handhaven.

Binnen het Gezondheidscentrum Statenkwartier en de praktijk nemen wij daarom de volgende maatregelen:

Beperken van het aantal fysieke contacten

Om het aantal fysieke contacten te minimaliseren proberen wij vragen over gezondheidsklachten zo veel mogelijk telefonisch af te handelen.

De assistente zal wanneer u belt, vragen stellen over de aard van uw klacht, om zo in te kunnen schatten hoe dringend uw klacht is en indien nodig gelijk actie te kunnen ondernemen. Zij is hier voor opgeleid en kan vaak al antwoord geven op diverse klachten. Wanneer zij  dat niet kan, zal zij een afspraak voor u maken op het telefonisch spreekuur van de arts, de arts belt u dan later op de dag terug.

Wanneer u een telefonische afspraak heeft, houdt uw telefoon dan in de gaten, we hebben gemerkt dat veel mensen niet/slecht bereikbaar zijn en kunnen u zo niet goed helpen.

Fysieke afspraken van POH SOM en POH GGZ worden langzaam weer opgepakt.

Afspraken t.a.v. een acuut medisch probleem willen wij zo lang mogelijk blijven door laten gaan.

Sluiten van de praktijk voor bezoekers zonder afspraak blijft voorlopig gehandhaafd

Om het aantal bezoekers op de praktijk (wachtkamer) te  beperken zal het gezondheidscentrum alleen geopend zijn voor patiënten met een afspraak.

Heeft u vragen over het corona virus/COVID-19 dan verwijzen wij u naar de linker kolom> Corona

Wilt u medicatie herhalen, dan kunt u hiervoor gebruik maken van de herhaalreceptenlijn of de recepten via ons site aanvragen. De medicatie zal op werkdagen herhaald worden en kunt u zelf ophalen, mits u geen klachten heeft.

Verwijsbrieven kunt u niet meer ophalen op de praktijk. Deze zullen wij naar u mailen.

Voor het vragen van een recept(en) aan de balie, kunt u nu en in de toekomst niet meer terecht aan de balie, gelieve dit te doen via receptenlijn of website, dit ook om te voorkomen dat er teveel aanloop is naar de praktijk!

Geneeskundige verklaringen

U heeft van uw arts gehoord dat zij geen “geneeskundige verklaring” afgeeft. Uw arts heeft daarbij gehandeld op grond van de regels die de KNMG, de beroepsorganisatie voor artsen, heeft opgesteld. https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/geneeskundige-verklaring.htm

Heeft u het Coronavirus gehad?

Door het virus en de behandeling ervan kan de fysieke conditie van uw lichaam en uw longen zijn verminderd, Als gevolg kunt u ademhalingsklachten, krachtverlies of een verminderd uithoudingsvermogen ervaren. De fysiotherapeut kan u helpen bij het herstel van deze klachten.

De prikpost van Star-SHL zal maandag 22 juni weer open zijn, maar u kunt uitsluitend terecht op afspraak, welke u zelf kunt maken nadat de huisarts een formulier voor u heeft gemaakt. Telefoonnummer: 076- 502 91 41. Tevens kunt u bloed laten prikken bij een andere prikpost of in het ziekenhuis. Let op, bij HAGA ook alleen op afspraak!

Fysiotherapie en Pedicure

Er is voor verwijzing naar de fysiotherapeut of pedicure geen tussenkomst van de huisarts nodig. De patiënt en behandelaar kunnen in onderling overleg het best beoordelen of er mogelijk sprake is van besmetting met Corona en of behandeling medisch noodzakelijk is.

Spreekuur

Het spreekuur is dagelijks alleen volgens afspraak vanaf 8.30 uur tot 16.00

Balie

De balie sluit om 16.00 uur.

Voor het maken van een afspraak, het aanvragen van een recept, of vragen naar een uitslag, vragen wij u om te bellen en dit niet aan de balie te vragen, mede vanwege de AVG wet, maar ook om de assistente zo goed mogelijk haar werk te laten doen en u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Indien zeer dringend kunt bij de balie uw vraag stellen.

Annuleren afspraak

Wat gebeurt er wanneer u niet (tijdig) afzegt?

Bij niet opdagen zonder afzeggen krijgt u in uw medisch dossier een aantekening NVZB/NVMB (niet verschenen zonder/met bericht). Als u dan een nieuwe afspraak maakt en weer zonder af te zeggen niet op het spreekuur komt, zijn wij gerechtigd het wegblijftarief voor deze afspraak te declareren. Deze kosten worden niet door uw zorgverzekeraar vergoed.

Het wegblijftarief is €25 voor een consult bij de huisarts, €50 voor een lange afspraak en €50 voor een afspraak bij de praktijkondersteuner.

Verhuizing, ander telefoonnummer, of kind geboren?

Laat het ons weten, dan passen we het aan en bent u beter bereikbaar. Voor het inschrijven van een pas geboren kind, horen wij graag of het bij ons ingeschreven mag worden en hebben we BSN nummer en verzekeringsgegevens nodig.

Emailadres:

vanleeuwenlinders@gcstatenkwartier.nl Niet te gebruiken voor medische vragen of afspraken!

Openingstijden Laboratorium SHL

Van maandag tot  en met vrijdag van 08:00 – 12:00 uur

U kunt nadat u een formulier via de arts heeft aangevraagd hier uitsluitend terecht op afspraak. Het formulier ligt al klaar bij de laborante. Telefoonnummer: 088-0209555