Bereikbaarheid – Van Leeuwen & Linders – Den haag
Header afbeelding
Van Leeuwen & Linders
President Kennedylaan 15 2517 JK
Den haag
Spoed toets 1

Bereikbaarheid

President Kennedylaan 15
2517 JK Den Haag
Telefoonnummer: 070-3554188
Fax: 070-3108922
Email: vanleeuwenlinders@gcstatenkwartier.nl

Van maandag t/m vrijdag tussen 8.30-13.00 uur en 14.00-16.00 uur is de assistente telefonisch bereikbaar. Toets 3. Op dinsdagmiddag is de assistente bereikbaar tot 15.00 uur. Daarna wordt u doorgeschakeld naar de spoedlijn. Avond (na 17.00 uur), nacht en weekendzorg via huisartsendienst SMASH tel 070-3469669

Spoed

In zeer dringende levensbedreigende spoed bel 112

In geval van dringende spoed kunt u bellen met 070-3554188, toets 1

Spreekuur

Het spreekuur is dagelijks alleen volgens afspraak vanaf 8.30 uur.

Voor het maken van een afspraak met de huisarts kunt u bellen met onze assistentes. De assistente zal u enkele vragen stellen over de reden van uw afspraak. Zij kan zo inschatten hoe dringend het probleem is. Er wordt per afspraak 10 minuten gereserveerd. Als u meerdere klachten heeft of de huisarts langer wil spreken, kunt u een dubbele afspraak maken.
Voor korte medische vragen kunt u in de eerste plaats terecht bij onze assistentes. Zij zijn opgeleid om antwoord te kunnen geven op deze vragen. Mochten zij uw vraag niet kunnen beantwoorden, dan wordt deze besproken met de huisarts en krijgt u het antwoord na overleg.
Uitslagen van uitgevoerde onderzoeken kunt u via de assistente krijgen. Ook voor vragen over uw medicatie kunt u bij haar terecht.
Daarnaast is er een assistentespreekuur: op afspraak kan de assistente in de behandelkamer onder andere hechtingen verwijderen, wratten aanstippen, wonden verzorgen, injecties geven of een ECG maken.

Recepten

Recepten kunt u 24/uur per dag aanvragen via de receptenlijn. Tel 070-3554188, toets 2

Telefonisch spreekuur

Wij werken met een terugbelspreekuur. Als u kort iets met de huisarts wilt overleggen kunt u dit ’s ochtends aan de assistente kenbaar maken. U wordt dan na het ochtendspreekuur teruggebeld.

Visites

Visites vraagt u aan via de assistente, bij voorkeur voor 10 uur ’s ochtends. In onze praktijk zijn drie huisartsen werkzaam. U kunt uw voorkeur uitspreken bij het maken van een afspraak.

Melden

Het is momenteel niet nodig u bij de balie te melden.

Balie

De balie sluit om 16.00 uur.

Afspraak afzeggen

Mocht u niet op een afspraak kunnen komen, informeer ons telefonisch zo spoedig mogelijk (minimaal een dag van tevoren). Bij niet tijdig afzeggen wordt de behandeling in rekening gebracht, deze wordt niet vergoed door de verzekeraar.

Bevallen van een zoon of dochter?

Geef dit door aan de assistente, of stuur een email naar: vanleeuwenlinders@gcstatenkwartier.nl liefst onder vermelding van bsn nummer en verzekering + nummer.

Verhuisd, nieuw telefoonnummer of emailadres?

Geef uw nieuwe adres, telefoonnummer of emailadres door aan assistente, of stuur een email naar: vanleeuwenlinders@gcstatenkwartier.nl